Celkem 0 položek
0 Kč

Reklamační řád

Reklamace

Reklamované vady zboží týkající se množství a zjevné vady musí odběratel uplatnit u dodavatele okamžitě ,nejpozději do 3 pracovních dnů od dodání. Na skryté vady zboží potom ve lhůtě dle platného zákona.Reklamaci na zboží je třeba uplatnit písemnou formou.Upozornujeme že přípustná množstevní odchylka v balení je +-3%.

Při převzetí zboží od dopravce je odběratel povinnen zkontrolovat úplnost obsahu zásilky a v případě nesrovnalostí či poškození zapsat do přepravního listu.Pokud tak neučiní,má se za to že odběratel převzal zásilku úplnou.

Pracovní doba:

Po-Pá 8:00-17:00 h